Köp- och leveransvillkor

Köpvillkor


LB e-handel AB (559048-0363) bedriver verksamheten för Florister i Sverige (floristerisverige.se)
 

Betalningsalternativ
 

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera från butik till butik, men också beroende på vår kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert. Om du vill kan du koppla en PIN-kod till Klarna Checkout.
 

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.
 

Klarna Checkout Användarvillkor

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.
 

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.
 

Betalning, avgifter

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.
 

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna Checkout, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna Checkout (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock även i dessa fall att omfattas av Klarnas köparskydd.
 

Användning, PIN-kod

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Klarna Checkout erbjuder möjligheten att välja en personlig kod, s k PIN-kod. Denna PIN-kod är ett valfritt alternativ för dig som önskar ett extra skydd när du ehandlar. Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser en PIN-kod.
 

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
 

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.
 

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.
 

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

  1. Kontaktinformation - namn, address, e-postaddress, telefonnummer m m

  2. Personnummer

  3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m

  4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)

  5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör

  6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.

  7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m

  8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.
 

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se
 

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.
 

Payson är en smidig, säker och snabb betallösning där kunderna kan betala via kort (Mastercard/Visa) samt även via Internetbank.  

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.
 

Swish   

Du godkänner betalningar i Swish med Mobilt BankID. Lika enkelt och säkert som i din internet- och mobilbank.
 

Leveransvillkor


Budavgift/Serviceavgift

Budavgift + servieavgift tillkommer efter den utförande butikens prissättning. Om expressbud erbjuds, tillkommer extra expressavgift. Under vissa högtider kan frakten komma att ändras. Florister i Sverige kan komma att kontakta beställaren om frakten ändrats från vad de utförande butiken tidigare publicerat.
 

Moms

I priserna ingår moms 25%, 12% och 0%
 

Avbeställningar

Avbeställningar måste ske minst 24 timmar innan önskat leveransdatum. Vid högtider måste avbeställningar ske minst 48 timmar innan önskat leveransdatum. Avbeställningar som sker efter utsatt tid kommer att debiteras.
 

Reklamationer

Reklamationer och anmärkningar på leveransen måste ske inom 48 timmar efter levererad produkt och med ett digitalt fotografi.
 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.
 

Produktbeskrivning/Utförande butik

Avvikelser kan förekomma för levererad produkt jämfört mot hemsidans produktbeskrivningar och utseende på bilder. T ex. om en blomma inte finns inne hos den utförande butiken eller en blomma inte är i säsong. Om detta sker byter vi alltid ut produkten mot en likvärdig produkt och försöker att behålla färg och form. Tillvalsprodukter kan komma att bytas ut mot likvärdiga tillvalsprodukter. Utförande butik kan komma att bytas till en annan utförande butik. Om produkter eller utförande butik byts ut sker det utan att beställaren kontaktas.
 

Beställningar gjorda efter stopptid

De beställningar som är gjorda efter stopptid för leverans samma dag kommer att levereras dagen därpå, dock ej på söndagar och röda dagar.
 

Ej levererad

Ansvaret ligger hos beställaren att lämna korrekta och fullständiga uppgifter om mottagaren. Om leveransen ej går att utföra på grund av skäl som t.ex felaktiga uppgifter får mottagaren hämta budet i butik. Fullständiga uppgifter innefattar även portkod och korrekta kontaktuppgifter till mottagaren. Vi kan mot en avgift som debiteras beställaren försöka leverera på nytt. Leveransproblem som beror på ej fullständiga uppgifter ersätts ej.
 

Kontrollera din order!

Kontrollera att datum för leverans, korttext, mottagarens adress och telefonnummer stämmer. I det flesta fall kontaktas alltid mottagaren innan leverans kan ske. Detta för att säkerställa att mottagaren kan ta emot blombudet och att inga hinder finns för leverans.
 

När kommer min faktura?

Har du inte valt att betala med kort, direktbetalning eller Swish, utan valt att betala mot faktura, så kommer en faktura att skickas ut till den mejladress du angav vid beställningen, inom 4-7 dagar.
 

​​​När kommer min order att levereras?

De allra flesta blombud levereras mellan 09:00-19:00 (tidsavvikelser kan förekomma). Vid högtider då många skickar blombud kan leverans komma att ske mellan 07:00-22:00 (tidsavvikelser kan förekomma). Detta gäller förutsatt att beställningen inkommit i enlighet med de stopptider som finns för leverans samma dag. Vi har tyvärr ingen tidspassning, men butiken försöker alltid att tillgodose önskemål om tider i den mån det fungerar med övriga leveranser den dagen. I det flesta fall kontaktas alltid mottagaren innan leverans kan ske. Detta för att säkerställa att mottagaren kan ta emot blombudet och att inga hinder finns för leverans.
 

Beställningar från Finsmakarna levereras inom 1-2 vardagar, ej helger. Beställningen levereras som varubrev/paket.
 

Expressbud

Expressbud erbjuds bara i vissa städer. Under högtider kan vi inte hålla tiderna för Expressbud. Men de som betalt för Expressbud kommer att prioriteras. 
 

Blombud till företag

Blombud till företag levereras under kontorstider. Vid högtider kan leverans komma att ske fram till 18:00.
 

Blombud till begravningar

Blombud till begravningar levereras direkt till kyrkan i god tid innan begravningen börjar.
 

Får jag veta när ni administrerat mina beställda varor?

Ja, ett meddelande skickas ut till den mejladress du angav vid beställningen när vi administrerat dina beställda varor.
 

Ej uthämtat paket

Om du inte hämtar ut ditt paket hos utlämningsstället, går det i retur till oss.
 

I de fall du inte hämtar ut beställt paket tar vi ut en avgift på 199 kr. Avgiften avser frakt och omkostnader.
 

Integritets- och säkerhetspolicy

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla